Produkter och tjänster > Lokal- och fjärrnätverk
Vi fixar allt från det lokala kablaget till virtuella förbindelser mellan olika punkter. Detta kan ske med hjälp av olika tekniker som tex trådlösa förbindelser, VPN-lösningar, ADSL förbindelser osv.

De lokala nätverken bygger på allt från traditionellt CAT5 kablage till fiberkablage. Vi har egen utrustning för att limma fiberändar och mäta deras funktionsduglighet.

Som hårdvara i nätverket använder vi främst följande produkter:

Hewlett-Packard Switchar
Watchguard, Portwise

VPN lösningar, brandmurar

Proxim, Alvarion, Colubris Trådlösa länkar
Suomeksi Suomeksi      På svenska På svenska
Kontakt
VASA
KD-Soft
Olympiagatan 16
65100 VASA
Tel 020 7310 710
Fax 06-312 0341

HELSINGFORS
KD-Soft
Björkmankansvägen 3
02200 ESBO
Tel 020 7310 719
PC för Alla - Nyheter
Copyright 2023 KD-Soft. Design by Mokomaki. All rights reserved.