Produkter och tjänster > Outsourcing
Outsourcing är dagens nyckelord, allt fler företag strävar att sköta sitt eget kärnområde och ger ut allt större del av övrig verksamhet till olika samarbetspartners. Detta gäller även inom it-sektorn där allt fler hyr hela sitt adb system inklusive support och underhåll. Vi står till tjänst med olika sorters hyres eller leasing alternativ ifall ni har behov.

Kontakta oss så får vi diskutera vidare om en outsourcing av ert datasytem är en lönsam lösning för er.
Suomeksi Suomeksi      På svenska På svenska
Kontakt
VASA
KD-Soft
Olympiagatan 16
65100 VASA
Tel 020 7310 710
Fax 06-312 0341

HELSINGFORS
KD-Soft
Björkmankansvägen 3
02200 ESBO
Tel 020 7310 719
PC för Alla - Nyheter
Copyright 2023 KD-Soft. Design by Mokomaki. All rights reserved.